Spelmansstämma

HyttDrevas Spelmansstämma


Mitt i festivalvimlet brukar vi samlas för allspel kl.16.00 och buskspel därefter. Spelmän som deltar i allspelet (noter nedan) fick 2018 en lott där vinsten är ett presentkort på Sikfors Herrgård. OBS! Kl.15.00 spelar Bergslagernas spelmansgille

på Anrikningen med möjlighet för dans.

Uppdaterad 2018-06-24

Ett samarbete med Studiefrämjandet  och Bredsjö Kulturkooperativ

KULTURFESTEN HYTTDREVA

6 - 8 augusti 2021 i Södra Hyttan arrangeras av SHOIF, Studiefrämjandet och Bredsjö Kulturkooperativ


med stöd av Kulturrådet, Musikverket och Hällefors kommun.