BERGSLAGERNAS SPELMANSGILLE


Passa på att svänga runt i gammeldans till nostalgiska toner från vår älskade bygd!


Bergslagernas Spelmansgille har anor hundra år bak i tiden då riksspelmannen på klarinett Carl-Erik Hartman (1870-1972) samlade spelmän från olika delar av Bergslagen till ett spelmansgille med detta namn.


År 1999 "återupplivades" gillet på initiativ av Carl-Eriks son, musikern Stig Hartman(1913-2007) från Kopparberg. Sedan dess har gillets träffats för att spela tillsammans och lära de fina gamla Bergslagslåtarna som ligger oss så varmt om hjärtat. Ett gemensamt musikbygge som har resulterat i många konserter och framträdanden genom åren. I repertoaren ingår också flera låtar nykomponerade av Gillets egna medlemmar.


Läs mer: